מחקר חדש: האם נורות LED יגבירו את פוריות הגפן?

מחקר חדשני שנמצא בעיצומו במו"פ (מחקר ופיתוח) ערבה תיכונה וצפונית, ינסה לשפר את איכות וכמות יבול הגפן, באמצעות שימוש בנורות LED בחממה.

בערבה תיכונה מגדלים מזה 20 שנה ענבים למאכל בחממות, בשל תנאי מזג האוויר בערבה, טמפרטורות גבוהות מאוד בקיץ וקור עז בלילות החורף. המגדלים נוהגים לזמור את הגפן פעמיים וזאת על מנת לאפשר קבלת אור מספיק, המטיב עם איכות וכמות הענבים, אלא שהזמירה הכפולה מחלישה באופן משמעותי את הגפן.

במסגרת המחקר, בוחנים בחממות בערבה תיכונה, שימוש בתאורת ה-LED בתוך שורות הגפן, במטרה להעניק לו שעות אור רבות במיוחד. באמצעות סיוע מלאכותי זה מקווים, כי יוכלו החקלאים 'לוותר' על הזמירה הכפולה ולהסתפק בזמירה אחת בלבד, לצד הארת הבדים והגפנים בתאורת ה'לד'.

תאורת ה-LED מאפשרת שימוש בטכנולוגיה חסכונית באנרגיה וכן שליטה בסוג האור (נושא נוסף שיבחן), תאורה לבנה, צהובה, כחולה וכדומה. החוקרים משערים, כי תאורת ה-LED עשויה לספק את המענה, כך שהגפן יגיב בצורה טובה לתוספת האור ויניב יבול רב ואיכותי באופן משמעותי. "אנחנו בוחנים וחוקרים את הנושא על מנת להתאים את מיקום תאורת ה-LED במקום ובמרחק האופטימלי מהגפן, כך שתסייע באופן מקסימלי" ציינו במו"פ (מחקר ופיתוח) ערבה תיכונה וצפונית. במחקר זה משתתפים חוקרים רבים וכן מגדלי ענבים בערבה תיכונה.

מחקר תאורת ה-LED בחממות גידול הענבים וכן גידולים חדשים נוספים, יוצגו במסגרת התערוכה החקלאית הגדולה בישראל שתתקיים במו"פ (מחקר ופיתוח) ערבה תיכונה וצפונית, תחנת 'יאיר' בחצבה בט"ו בשבט- חג האדמה והחקלאות, בתאריכים 31.1-1.2.2018.

במהלך התערוכה יציגו כ-250 חברות מובילות את החידושים בתחום. כמו כן, ניתן יהיה להתרשם ואף לטעום מהגידולים החדשים. בתערוכה המשתרעת על שטח של 15 דונם, פותחים חוקרי המו"פ את שערי החממות ומאפשרים ללמוד, לראות ולטעום מהתוצרת החקלאית והפלא שמתקיימים בערבה. בחממות התצוגה ניתן להתרשם מזני ירקות ופירות חדשים, גידול דגים ייחודיים במדבר ועוד!.

הכניסה חינם!